รายชื่อศูนย์อบรมโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
ลำดับ ศูนย์อบรม โซนภาค
1 1010021 วัดสะพาน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
2 1010052 วัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว) อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
3 1010064 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
4 1010066 วัดประสาทบุญญาวาส อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
5 1010107 วัดทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
6 1010177 วัดราชสิทธาราม อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
7 1010201 วัดราชสิงขร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
8 1010225 วัดนินสุขาราม อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
9 1010256 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
10 1010294 วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
11 1010337 วัดโคนอน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
12 1010339 วัดชัยฉิมพลี อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
13 1010351 วัดเพลง อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
14 1010352 วัดจินดิตวิหาร อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
15 1010353 วัดสัมมาชัญญาวาส อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
16 1010360 วัดใหม่ลำนกแขวก อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
17 1010368 วัดทองบน อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
18 1010385 วัดพลมานีย์ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
19 1010395 วัดลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
20 1010399 วัดสามัคคีธรรม อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
21 1010417 วัดสัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
22 1010419 วัดยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
23 1020140 โรงเรียน ฉัตรวิทยา อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
24 1021361 โรงเรียน นนทรีวิทยา อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
25 1030002 U-TOWER อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
26 1030003 สวนวนธรรม อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
27 1030004 สหกรณ์ร่มเกล้า อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ-ปริมณฑล
28 1110056 วัดลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี กรุงเทพ-ปริมณฑล
29 1110080 วัดราษฎร์ประคองธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กรุงเทพ-ปริมณฑล
30 1110083 วัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กรุงเทพ-ปริมณฑล
31 1110124 วัดพุทธปัญญา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กรุงเทพ-ปริมณฑล
32 1130002 บ้านทวารประทีป อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กรุงเทพ-ปริมณฑล
33 1210002 วัดกล้าชอุ่ม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
34 1210005 วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
35 1210008 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย
36 1210025 วัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
37 1210057 วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
38 1210076 วัดธัญญะผล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
39 1210084 วัดสวนมะม่วง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
40 1210147 วัดบางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
41 1220012 โรงเรียน อนุบาลดวงพร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
42 1230002 POP HOUSE อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อีสานล่าง1
43 1230003 ศูนย์บริการการกีฬาทางน้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
44 1230004 เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรุงเทพ-ปริมณฑล
45 1310008 วัดบ้านราม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
46 1310020 วัดกลาง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
47 1310052 วัดกลาง (อ.นครหลวง) อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
48 1310099 วัดโพธิ์(กบเจา) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
49 1310173 วัดม่วง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
50 1310180 วัดตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
51 1310190 วัดกลางเกาะระกำ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
52 1310203 วัดธรรมนาวา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
53 1310210 วัดกระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
54 1310337 วัดหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
55 1310379 วัดโคกสังข์ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
56 1310386 วัดใหม่ปากบาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
57 1310424 วัดบ้านช้าง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
58 1310435 วัดทองจันทร์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
59 1310438 วัดราษฎรบรรจง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
60 1310458 วัดขุนทิพย์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
61 1310489 วัดสุธาโภชน์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
62 1310502 วัดบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กลาง 2
63 1410003 วัดกุญชรชาติการาม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง กลาง 2
64 1410012 วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง กลาง 2
65 1410016 วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง กลาง 2
66 1410027 วัดนางชำ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กลาง 2
67 1410039 วัดอบทม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กลาง 2
68 1410049 วัดไร่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กลาง 2
69 1410063 วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กลาง 2
70 1410075 วัดมงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง กลาง 2
71 1410083 วัดท่าชุมนุม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง กลาง 2
72 1410085 วัดช้าง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง กลาง 2
73 1410106 วัดโพธิวงษ์ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง กลาง 2
74 1410123 วัดสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง กลาง 2
75 1410124 วัดหมื่นเกลา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง กลาง 2
76 1410132 วัดจันทร์มณี อ.แสวงหา จ.อ่างทอง กลาง 2
77 1410149 วัดศรีกุญชร อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กลาง 2
78 1410182 วัดศีลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กลาง 2
79 1410191 วัดชัยสิทธาราม อ.ไชโย จ.อ่างทอง กลาง 2
80 1410204 วัดเทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง กลาง 2
81 1420188 โรงเรียน วัดบางศาลา อ.ไชโย จ.อ่างทอง กลาง 2
82 1510035 วัดนิคมพัฒนาราม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กลาง 1
83 1510128 วัดโพธิ์แก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี กลาง 1
84 1510154 วัดสุทธาวาส อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี กลาง 1
85 1510177 วัดธรรมมิการาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กลาง 1
86 1510192 วัดปฐมพานิช อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กลาง 1
87 1510286 วัดพัฒนาธรรมาราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กลาง 1
88 1510364 วัดวาปีวนาราม อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี กลาง 1
89 1510415 วัดป่าเทพนิรมิต อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กลาง 1
90 1510473 วัดใหม่จำปาทอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กลาง 1
91 1510501 วัดญาณเสน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กลาง 1
92 1510515 วัดพีระภูมาราม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กลาง 1
93 1510640 วัดสามัคคีประชาราม อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี กลาง 1
94 1530002 ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กลาง 1
95 1530003 ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี กลาง 1
96 1530004 พำนักสงฆ์บวรบรรพต อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กลาง 1
97 1610029 วัดสละบาป อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กลาง 1
98 1610036 วัดห้วยเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กลาง 1
99 1610064 วัดเทพมงคล อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กลาง 1
100 1610076 วัดกลางธนรินทร์ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กลาง 1
101 1610114 วัดสุทธาวาส อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี กลาง 1
102 1610144 วัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี กลาง 1
103 1710013 วัดใหญ่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กลาง 1
104 1710033 วัดดอนตูมกมลวาส อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท กลาง 1
105 1710110 วัดสองพี่น้อง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท กลาง 1
106 1710121 วัดอินทราราม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กลาง 1
107 1710168 วัดบ้านใหม่ อ.หันคา จ.ชัยนาท กลาง 1
108 1810002 วัดไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี กลาง 1
109 1810021 วัดมหาโลก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กลาง 1
110 1810040 วัดมะขามเรียง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กลาง 1
111 1810065 วัดนิคมเขมาราม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี กลาง 1
112 1810101 วัดซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กลาง 1
113 1810108 วัดมวกเหล็กนอก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กลาง 1
114 1810150 วัดวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี กลาง 1
115 1810167 วัดหนองไทร อ.วิหารแดง จ.สระบุรี กลาง 1
116 1810187 วัดกุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี กลาง 1
117 1810194 วัดบัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี กลาง 1
118 1810276 วัดหนองนกชุม อ.หนองแซง จ.สระบุรี กลาง 1
119 1810281 วัดกองทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี กลาง 1
120 1810300 วัดซอย๖ขวา(เขาพรหมสวรรค์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี กลาง 1
121 1810334 วัดหงษ์ดาราวาส อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี กลาง 1
122 1810354 วัดดาวเสด็จ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี กลาง 1
123 1810381 วัดปากบาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี กลาง 1
124 1810446 วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กลาง 1
125 1810490 วัดแก่งป่าสัก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กลาง 1
126 1810504 วัดเขาลาดวนาราม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กลาง 1
127 1910045 วัดครุนอก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรุงเทพ-ปริมณฑล
128 1910058 วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรุงเทพ-ปริมณฑล
129 1910085 วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ กรุงเทพ-ปริมณฑล
130 1910109 วัดบางด้วนนอก อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กรุงเทพ-ปริมณฑล
131 1910111 วัดบางนางเกรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กรุงเทพ-ปริมณฑล
132 1930002 เมืองโบราณ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กรุงเทพ-ปริมณฑล
133 2010001 วัดหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตะวันออก
134 2010004 วัดวังทองเจริญธรรม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตะวันออก
135 2010009 วัดหนองใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตะวันออก
136 2010031 วัดหนองเกตุใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตะวันออก
137 2010038 วัดอินทนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตะวันออก
138 2010043 วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (โป่ง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตะวันออก
139 2010045 วัดธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ตะวันออก
140 2010054 วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ตะวันออก
141 2010076 วัดหนองไผ่แก้ว (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ตะวันออก
142 2010121 วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ตะวันออก
143 2010183 วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ตะวันออก
144 2010199 วัดบ้านงิ้ว อ.พานทอง จ.ชลบุรี ตะวันออก
145 2010211 วัดจุกกะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตะวันออก
146 2010261 วัดเขาชีธรรมนิมิต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตะวันออก
147 2010273 วัดบางเสร่คงคาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตะวันออก
148 2010274 วัดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตะวันออก
149 2010278 วัดทรงเมตตาวนาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตะวันออก
150 2010286 วัดราษฎร์สามัคคี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตะวันออก
151 2010288 วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตะวันออก
152 2010293 วัดหนองใหญ่สิริธรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตะวันออก
153 2010294 วัดคลองตะเคียน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตะวันออก
154 2010309 วัดหนองงูเหลือม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ตะวันออก
155 2010337 วัดชมภูแก้ว อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตะวันออก
156 2010378 วัดศรีธรรมาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตะวันออก
157 2020374 โรงเรียน บ้านเขาบายศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตะวันออก
158 2030003 สำนักปฏิบัติธรรมเย็นฤดี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตะวันออก
159 2110003 วัดหนองบอน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ตะวันออก
160 2110037 วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตะวันออก
161 2110056 วัดเขาโพธิ์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตะวันออก
162 2110058 วัดคลองทราย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ตะวันออก
163 2110093 วัดสิทธิสามัคคี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตะวันออก
164 2110103 วัดชุมนุมใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ตะวันออก
165 2110121 วัดห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ตะวันออก
166 2110126 วัดนาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตะวันออก
167 2110128 วัดธงหงษ์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตะวันออก
168 2110151 วัดมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตะวันออก
169 2110157 วัดชากลูกหญ้า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตะวันออก
170 2110185 วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ อ.แกลง จ.ระยอง ตะวันออก
171 2110199 วัดเขายายพริ้ง อ.แกลง จ.ระยอง ตะวันออก
172 2110258 วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง ตะวันออก
173 2130003 สำนักปฏิบัติธรรมสวนโกมลาราม อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตะวันออก
174 2210001 วัดตะปอนใหญ่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ตะวันออก
175 2210067 วัดหนองหงส์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตะวันออก
176 2210086 วัดคลองชาก อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ตะวันออก
177 2210152 วัดปะตงวนาราม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ตะวันออก
178 2210163 วัดเขาแดง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ตะวันออก
179 2210168 วัดโพธิ์ศรี อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ตะวันออก
180 2210201 วัดทุ่งตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ตะวันออก
181 2210205 วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ตะวันออก
182 2210212 วัดสระบาป อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ตะวันออก
183 2210228 วัดโค้งสนามเป้า อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ตะวันออก
184 2210254 วัดแสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ตะวันออก
185 2210279 วัดโป่งขนมจีน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ตะวันออก
186 2210289 วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ตะวันออก
187 2210308 วัดดงจิก อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ตะวันออก
188 2210318 วัดบึงชนัง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ตะวันออก
189 2220163 โรงเรียน วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ตะวันออก
190 2230003 ธุดงคสถานจันทปุระ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ตะวันออก
191 2310017 วัดบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตะวันออก
192 2310036 วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ตะวันออก
193 2310083 วัดวรุณดิตถาราม อ.เมืองตราด จ.ตราด ตะวันออก
194 2310094 วัดหนองบัว อ.เมืองตราด จ.ตราด ตะวันออก
195 2310100 วัดหนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด ตะวันออก
196 2310125 วัดแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด ตะวันออก
197 2410008 วัดดอนสนาม อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
198 2410011 วัดทุ่งยายดำ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
199 2410049 วัดไผ่ดำเจริญศุข อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
200 2410092 วัดบางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
201 2410111 วัดสามกอ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
202 2410150 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
203 2410168 วัดบึงกระจับ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
204 2410232 วัดสุ่งเจริญ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
205 2410244 วัดแปลงไผ่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
206 2410245 วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
207 2410311 วัดไผ่แก้ว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
208 2430002 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุฑาทิพย์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
209 2430004 สำนักวิปัสสนาสอนทวี อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กลาง 1
210 2510001 วัดพุทธอุทยานแก้วบูรพา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
211 2510002 วัดวังกวาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
212 2510035 วัดหนองไผ่ล้อม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
213 2510047 วัดเขาวงศ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
214 2510058 วัดโคกมะม่วง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
215 2510061 วัดสามัคคีสโมสร อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
216 2510104 วัดระเบาะเกตุ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
217 2510108 วัดโพธาราม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
218 2510118 วัดทับลานอุทยานสวรรค์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
219 2510133 วัดบางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
220 2510135 วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
221 2510142 วัดพิทักษ์โสภณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
222 2510144 วัดอินทาราม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
223 2510158 วัดโคกอู่ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
224 2510177 วัดศรีมงคล อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
225 2510187 วัดบ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
226 2510223 วัดวังชันอัมพวันครุฑธาวาส อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
227 2510225 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
228 2510258 วัดหนองปรือน้อย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
229 2510285 วัดหนองเกตุ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
230 2510289 วัดไผ่งาม อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
231 2510292 วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
232 2510314 วัดแก้วสามัคคี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
233 2510326 วัดหัวเขา อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
234 2510339 วัดหลวงปรีชากูล อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
235 2510346 วัดนาปรือ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
236 2510347 วัดบูรพาราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
237 2510380 วัดเกาะเค็ดใน อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
238 2510384 หาดนางแก้ว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
239 2530002 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เขาแก้วเสด็จ
240 2530004 ธุดงคสถานปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
241 2530005 พุทธมณฑลปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ตะวันออก
242 2610045 วัดสีนวนประชาราม อ.บ้านนา จ.นครนายก ตะวันออก
243 2610058 วัดโคกสว่าง อ.ปากพลี จ.นครนายก ตะวันออก
244 2610090 วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ตะวันออก
245 2610139 วัดดง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ตะวันออก
246 2610143 วัดวังไทร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ตะวันออก
247 2610159 วัดบางปรัง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ตะวันออก
248 2630002 ศูนย์อบรมเพชรรัตน์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ตะวันออก
249 2630003 ศูนย์ปฏิบัติธรรมปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ตะวันออก
250 2710008 วัดน้ำคำ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ตะวันออก
251 2710013 วัดหนองตะเคียน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ตะวันออก
252 2710018 วัดกุดเวียน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ตะวันออก
253 2710082 วัดวังสำรี อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ตะวันออก
254 2710087 วัดท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตะวันออก
255 2710104 วัดสุธรรมมาวาส(วัดทางหลวง) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตะวันออก
256 2710120 วัดห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตะวันออก
257 2710125 วัดหนองหว้า อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ตะวันออก
258 2710163 วัดหนองบัว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตะวันออก
259 2710172 วัดชัยมงคล อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ตะวันออก
260 2710218 วัดเนินสะอาด อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ตะวันออก
261 2710221 วัดรีนิมิตร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ตะวันออก
262 2710236 วัดคลองคันฉอ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ตะวันออก
263 2710280 วัดสามัคคีสันติธรรม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตะวันออก
264 2710293 วัดหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตะวันออก
265 2710295 วัดซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ตะวันออก
266 2710296 สำนักสงฆ์บ้านหนองผักแว่น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ตะวันออก
267 2710297 วัดป่าคลองสาระพา อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ตะวันออก
268 2710298 สำนักสงฆ์ภูน้ำเกลี้ยง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตะวันออก
269 2730003 สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตะวันออก
270 3010018 วัดพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
271 3010063 วัดตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
272 3010133 วัดหนองบัว(หนองบัวกระจาย) อ.คง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
273 3010136 วัดจระเข้หิน (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
274 3010176 วัดนารากอรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
275 3010199 วัดโคกใบบัว อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
276 3010201 วัดบ้านบุ อ.จักราช จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
277 3010314 วัดโพธิ์ศรีบรรจง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
278 3010318 วัดสว่างอากาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
279 3010391 วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
280 3010610 วัดหนองบัวน้อย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
281 3010611 วัดโคกสี อ.ประทาย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
282 3010642 วัดหันเตย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
283 3010790 วัดถ้ำเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
284 3010791 วัดพิมพาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
285 3010800 วัดมิตรภาพวนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
286 3010940 วัดบ้านจานตำรา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
287 3010944 วัดหนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
288 3010990 วัดบ้านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
289 3011027 วัดศิริชัย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
290 3011033 วัดไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
291 3011131 วัดบ้านโป่ง(นครราชสีมา) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
292 3011134 วัดโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
293 3011141 วัดหนองบอน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
294 3011148 วัดมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
295 3011155 วัดเขาชาด อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
296 3011201 วัดหนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
297 3011293 วัดหนองไผ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
298 3011298 วัดยางใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
299 3011330 วัดต่างตา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
300 3011332 วัดทับช้าง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
301 3011361 วัดหนองรังกา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
302 3011371 วัดหนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
303 3011398 วัดหนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
304 3011413 วัดโนนลอย อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
305 3011417 วัดกุดโบส์ถ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
306 3011468 วัดโบส์ถคงคาล้อม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
307 3011518 วัดหนองพลอง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
308 3011593 วัดบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
309 3011603 วัดบ้านหนองบง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
310 3011605 วัดไทยสามัคคี อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
311 3011683 วัดโพธิ์เตี้ย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
312 3011718 วัดศิริบ้านไร่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
313 3011723 สำนักสงฆ์ปาริสุทโธ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
314 3011724 วัดหนองหว้า อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
315 3030003 สวนเสาวณีย์ 1 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
316 3030004 สวนเสาวณีย์ 2 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
317 3030005 ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
318 3030006 ศูนย์อบรมเยาวชนตะวันเพชร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
319 3030008 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจทรัพย์สวรรค์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อีสานล่าง1
320 3110001 วัดกัลยาณวัฒน์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
321 3110060 วัดป่าคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
322 3110121 วัดปราสาทวนาราม อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
323 3110129 วัดน้ำไหล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
324 3110165 วัดกัลยาณมิตตาราม (วัดหนองยาง) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
325 3110185 วัดหนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
326 3110187 วัดสมศรี อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
327 3110227 วัดบ้านหินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
328 3110267 วัดบ้านปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
329 3110271 วัดเกษมสุวรรณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
330 3110298 วัดบ้านหนองตะโก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
331 3110307 วัดชัยมงคล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
332 3110338 วัดหนองต้อ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
333 3110403 วัดกุมภียาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
334 3110409 วัดกัลยาณธรรมมาราม อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
335 3110430 วัดโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
336 3110506 วัดสตึกบูรพาวนาราม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
337 3110509 วัดอัมพวัน(บุรีรัมย์) อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
338 3110516 วัดบ้านชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
339 3110578 วัดชัยมงคล อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
340 3110590 วัดป่าพระธาตุมงคลวนาราม อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
341 3110618 วัดสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
342 3110631 วัดโคกตะแบก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
343 3110645 วัดบ้านพระครูน้อย อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
344 3110651 วัดหนองสองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
345 3110661 วัดจำปาทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
346 3110740 วัดประชาชาติ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
347 3110744 วัดโนนดินแดงใต้ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
348 3110751 วัดทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ อีสานล่าง1
349 3210003 วัดตาเกาว์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
350 3210089 วัดปทุมสว่าง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
351 3210091 วัดศาลาลอย อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
352 3210144 วัดนาสนวน(สุธาวาส) อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
353 3210171 วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
354 3210192 วัดพระชีบัวแก้ว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
355 3210226 วัดศิลาวรรณ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
356 3210234 วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
357 3210287 วัดป่าบ้านตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
358 3210290 วัดเกราะธรรม อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
359 3210296 วัดสว่างบูรพาราม อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
360 3210319 วัดคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
361 3210346 วัดบัวหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
362 3210353 วัดป่าเทพประทาน อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
363 3210366 วัดบัวโละ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
364 3210434 วัดโนนสวรรค์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
365 3210437 วัดโนนสบาย อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
366 3210462 วัดบ้านหมื่นศรีน้อย อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
367 3210463 วัดบ้านหมื่นศรีใหญ่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
368 3210475 วัดเกตุวราราม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
369 3210512 วัดโพธาราม อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
370 3210618 วัดโคกบัวราย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
371 3210646 วัดใหม่ศรีแสนไทรนาราม อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
372 3210647 วัดอิสาณนาดี อ.สนม จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
373 3210648 วัดบ้านโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
374 3210649 วัดโนนสมบูรณ์ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
375 3210650 วัดทัพค่าย อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
376 3210651 วัดป่าพุทธนิมิต อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
377 3210652 วัดป่าบ้านแขม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
378 3210653 วัดราษฏร์นิยม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
379 3210654 วัดสุทัศนารังสรรค์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
380 3210655 วัดคลองเจริญธรรม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
381 3210656 วัดเทพประทานจุฬามณี อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
382 3230002 ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ อีสานล่าง2
383 3310014 วัดศิลาราม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
384 3310067 วัดบึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
385 3310098 วัดโนนม่วง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
386 3310118 วัดบ้านผักบุ้ง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
387 3310143 วัดสระสิม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
388 3310247 วัดเขียนบูรพาราม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
389 3310261 วัดโสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
390 3310290 วัดหลักหิน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
391 3310299 วัดบ้านสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
392 3310326 วัดบ้านลุมพุก อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
393 3310337 วัดทุ่งสว่าง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
394 3310350 วัดวิสุทธิโสภณ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
395 3310359 วัดกอกหวาน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
396 3310373 วัดพิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
397 3310376 วัดสนาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
398 3310383 วัดระหาร อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
399 3310409 วัดพยุห์มงคลรัตนาราม อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
400 3310417 วัดระเบาะ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
401 3310419 วัดโคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
402 3310435 วัดเขวาน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
403 3310475 วัดบัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
404 3310492 วัดส้มป่อยใหญ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
405 3310507 วัดปลาขาว อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
406 3310517 วัดเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
407 3310534 วัดนิวาสสุวรรณาราม อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
408 3310560 วัดหนองคู อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
409 3310571 วัดโพธิ์พระองค์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
410 3310598 วัดหนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
411 3310600 วัดโพธาราม อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
412 3310669 วัดบ้านขนวน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
413 3310679 วัดสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
414 3310689 วัดบ้านยาง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
415 3310767 วัดหนองงูเหลือมใต้ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
416 3310773 วัดป่าเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
417 3310778 วัดหนองแคนใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
418 3310848 วัดเพียนาม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
419 3310874 วัดเลียบบูรพาราม(เลียบบุรพาราม) อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
420 3310877 วัดพานทา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
421 3310893 วัดบ้านบก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
422 3310906 วัดบ้านหยอด อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
423 3310916 วัดบ้านผักขย่าใหญ่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
424 3310923 วัดป่าไผ่สามัคคี อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
425 3310948 วัดบ้านทุ่ม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
426 3310953 วัดบ้านคำสะอาด อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
427 3310954 วัดสะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
428 3310955 วัดบ้านศาลา อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
429 3310956 วัดสำโรงโคเฒ่า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
430 3310957 วัดบ้านร่อง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
431 3310958 วัดโคกทะลอก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
432 3310959 วัดม่วงเป่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
433 3310960 วัดหนองบอล อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
434 3320913 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 29 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
435 3330002 ศูนย์กัลยาณมิตรตะวันธรรม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
436 3330003 ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วสว่างภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
437 3330004 ศูนย์พุทธอุทยานห้วยวะ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ อีสานล่าง2
438 3410017 วัดโกศรีวนาราม อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
439 3410045 วัดป่าหนองแคน อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
440 3410061 วัดโนนยาง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
441 3410084 วัดจันทนที อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
442 3410108 วัดศรีตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
443 3410184 วัดป่าดอนบาก อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
444 3410208 วัดป่าก้าวสิริคุณ (ดอนยูง) อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
445 3410298 วัดทุ่งเพียง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
446 3410328 วัดนาจาน อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
447 3410336 วัดโนนม่วง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
448 3410337 วัดซำสะกวยน้อย อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
449 3410341 วัดตาโอง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
450 3410374 วัดยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
451 3410378 วัดบ้านนาสามัคคี อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
452 3410383 วัดเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
453 3410395 วัดศรีเจริญ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
454 3410421 วัดธรรมิกาวาส อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
455 3410433 วัดบ้านป่าเตี้ย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
456 3410445 วัดพุทธรักษา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
457 3410525 วัดสว่างรัตนาราม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
458 3410543 วัดโพธิ์ศรีใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
459 3410551 วัดสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
460 3410619 วัดสร้างมิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
461 3410745 วัดหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
462 3410757 วัดใหม่ทองสวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
463 3410778 วัดดอนสุวรรณ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
464 3410797 วัดศรีบุญเรือง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
465 3410832 วัดทุ่งสว่าง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
466 3410908 วัดสวนสนสังฆาราม อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
467 3410998 วัดนาหว้า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
468 3411026 วัดแดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
469 3411134 วัดสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
470 3411145 วัดป่าวิบูลธรรมธาดา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
471 3411180 วัดบ้านโนนแคน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
472 3411198 วัดนาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
473 3411236 วัดบ้านยาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
474 3411291 วัดบ้านหนองหว้า อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
475 3411340 วัดหนองแกใหม่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
476 3411346 วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
477 3411347 วัดท่าวังหิน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
478 3411366 วัดยางเทิง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
479 3411372 วัดบ้านเป้า อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
480 3411414 วัดห้วยสะคาม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
481 3411417 วัดโนนทัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
482 3411429 วัดสารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
483 3411440 วัดป่าภูเขาเงิน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
484 3411441 สำนักสงฆ์ป่าศรัทธาวาส อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
485 3411442 วัดป่าเจริญธรรม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
486 3411443 วัดศรีมงคล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
487 3411444 วัดหนองสองห้อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
488 3411445 สำนักสงฆ์เกาะภูดิน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
489 3411446 วัดดอนกลาง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
490 3411448 วัดหนองแวง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
491 3411449 วัดพานทอง อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
492 3411450 วัดบ้านโพนเมือง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
493 3430002 ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อีสานล่าง2
494 3510009 วัดกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร อีสานล่าง2
495 3510090 วัดสมบูรณ์พัฒนา อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร อีสานล่าง2
496 3510128 วัดบูรพาราม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร อีสานล่าง2
497 3510139 วัดศิริราษฎร์พัฒนา อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร อีสานล่าง2
498 3510184 วัดฟ้าห่วนใต้ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร อีสานล่าง2
499 3510200 วัดโสกผักหวาน(บ้านโศกผักหวาน) อ.ทรายมูล จ.ยโสธร อีสานล่าง2
500 3510204 วัดนาโป่ง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร อีสานล่าง2
501 3510237 วัดศรีฐานนอก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร อีสานล่าง2
502 3510295 วัดฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร อีสานล่าง2
503 3510312 วัดป่าดอนธาตุ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร อีสานล่าง2
504 3510371 วัดโพธิ์ศรีมงคล อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อีสานล่าง2
505 3510454 วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อีสานล่าง2
506 3510522 วัดป่าจันทวนาราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อีสานล่าง2
507 3510537 วัดโคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อีสานล่าง2
508 3610011 วัดโพธิ์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
509 3610036 วัดหนองบัวลอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
510 3610042 วัดโนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
511 3610043 วัดป่าว่านสายธารธรรม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
512 3610046 วัดป่าเรไร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
513 3610055 วัดโคกก่องวราราม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
514 3610061 วัดเวฬุวัน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
515 3610066 วัดทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
516 3610088 วัดราษี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
517 3610106 วัดสวนสว่าง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
518 3610153 วัดเพรชภูมิสุวรรณ์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
519 3610165 วัดบางอำพันธ์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
520 3610237 วัดกลางโนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
521 3610262 วัดวิเชียรธรรมาราม อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
522 3610294 วัดถ้ำแก้ว อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
523 3610305 วัดเฝือแฝง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
524 3610397 วัดบ้านหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
525 3610455 วัดประชารังสรรค์ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
526 3610482 วัดใหม่ชัยมงคล อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
527 3610498 วัดโพธิ์ศรี อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
528 3610513 วัดบริบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
529 3610538 วัดธาตุบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
530 3610694 วัดยางนาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
531 3610826 วัดอุดร อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
532 3610836 วัดแถวอรัญญา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ อีสานกลาง
533 3710021 วัดศรีชมภู่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
534 3710063 วัดพนารักษ์ประชาราม อ.พนา จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
535 3710074 วัดดอนขวัญ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
536 3710094 วัดโพธิ์ศิลา อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
537 3710108 วัดโคกกลาง(เจริญจิต) อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
538 3710180 วัดธรรมสถานป่าดงเย็น อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
539 3710181 วัดบูรพา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
540 3710189 วัดภูเขาขาม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
541 3710217 วัดนายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
542 3710225 วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
543 3710303 วัดถ้ำพระสีหาวนาราม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
544 3710304 วัดบ้านศาลา อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ อีสานล่าง2
545 3910007 วัดศรีสะอาด อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
546 3910022 วัดทรงธรรมบรรพต อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
547 3910058 วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
548 3910106 วัดศรีสะอาด อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
549 3910123 วัดศรีจันดาประชาอุทิศ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
550 3910139 วัดป่าอุทยาน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
551 3910219 วัดศิลามงคล อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
552 3910225 วัดป่าศิริวรรณ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
553 3910248 วัดศรีบุญเรืองบุตราราม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
554 3910284 วัดอัมพวัน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
555 3910310 วัดป่าบ้านกกค้อ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
556 3910311 วัดสว่างวนาราม อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
557 3910312 วัดป่าโพธิ์ทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
558 3910313 วัดป่าธรรมรังษี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
559 3910314 วัดใหม่ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
560 3910315 วัดคีรีบรรพต อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
561 3910316 วัดป่าภูคำไก่แก้วสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู อีสานบน
562 4010034 วัดป่าชัยมงคล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น อีสานบน
563 4010113 วัดโคกกรวด อ.ชนบท จ.ขอนแก่น อีสานบน
564 4010185 วัดสามัคคีพัฒนาราม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อีสานบน
565 4010277 วัดสระชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อีสานบน
566 4010279 วัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อีสานบน
567 4010283 วัดเกาะแก้ว (ขอนแก่น) อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น อีสานบน
568 4010330 วัดนารานิวาส อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น อีสานบน
569 4010344 วัดศรีบุญเรือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อีสานบน
570 4010384 วัดมัชฌิมวิทยาราม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อีสานบน
571 4010429 วัดมงคลหลวง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อีสานบน
572 4010474 วัดมิ่งเมืองพลาราม อ.พล จ.ขอนแก่น อีสานบน
573 4010547 วัดท่ากระบือ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อีสานบน
574 4010613 วัดโพธิ์กลาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น อีสานบน
575 4010740 วัดสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น อีสานบน
576 4010782 วัดพัฒนาราม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อีสานบน
577 4010799 วัดสุทธาราม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อีสานบน
578 4010875 วัดดาวเรือง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น อีสานบน
579 4010895 วัดสระโอภาวาส อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น อีสานบน
580 4010922 วัดพิทักษ์สามัคคี อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อีสานบน
581 4010958 วัดศิริพนปุญญาวาส อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น อีสานบน
582 4010983 วัดศรีสุมังค์ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น อีสานบน
583 4011005 วัดสว่างสุทธาราม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อีสานบน
584 4011122 วัดบ้านหนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อีสานบน
585 4011124 วัดกลางบุรี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อีสานบน
586 4011197 วัดศิริวัน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น อีสานบน
587 4011200 วัดสระเกษ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น อีสานบน
588 4011224 วัดถ้ำพระคำเม็ก อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อีสานบน
589 4011225 วัดสะอาดชัยศรี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น อีสานบน
590 4011226 วัดป่ากาญจนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น อีสานบน
591 4011227 วัดป่าสันติธรรมิกาวาส อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี อีสานบน
592 4011228 วัดบัวษรวนาราม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีสานบน
593 4011229 วัดมัชฌิมาวาส อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี อีสานบน
594 4011230 วัดลุมพินีวนาราม อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี อีสานบน
595 4011231 วัดศรีสง่าวธาราม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี อีสานบน
596 4020641 วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น อีสานบน
597 4021264 โรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อีสานบน
598 4030002 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น อีสานบน
599 4110062 วัดใหม่สงเปลือย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อีสานบน
600 4110220 วัดเทพนิมิตร(ท่าโสม) อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี อีสานบน
601 4110293 วัดสุคันธาวาส อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีสานบน
602 4110302 วัดป่าสันติธรรมวัน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อีสานบน
603 4110455 วัดดอยนางหงษ์ภาวนา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี อีสานบน
604 4110511 วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อีสานบน
605 4110588 วัดบ้านโนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อีสานบน
606 4110637 วัดสันติวนาราม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี อีสานบน
607 4110727 วัดแสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี อีสานบน
608 4110745 วัดป่าสามัคคีธรรม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี อีสานบน
609 4110746 วัดป่าไผ่สีทองวราราม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี อีสานบน
610 4110877 วัดสีหนาทศาสดาราม. อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี อีสานบน
611 4111018 วัดธาตุมังคลาราม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี อีสานบน
612 4111047 วัดจอมมะณีย์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี อีสานบน
613 4210005 วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เลย
614 4210049 วัดป่านากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย เลย
615 4210094 วัดวีระราษฎร์บำรุง อ.นาด้วง จ.เลย เลย
616 4210124 วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ.เลย เลย
617 4210126 วัดโนนศรีสะอาด อ.ปากชม จ.เลย เลย
618 4210188 วัดสว่างอารมณ์ อ.ผาขาว จ.เลย เลย
619 4210276 วัดโพธิ์นิมิต อ.ภูกระดึง จ.เลย เลย
620 4210285 วัดสันติธรรมาราม อ.ภูหลวง จ.เลย เลย
621 4210403 วัดโนนสว่าง อ.วังสะพุง จ.เลย เลย
622 4210410 วัดโพธิ์ชัย (วังสะพุง) อ.วังสะพุง จ.เลย เลย
623 4210436 วัดขามชุม(หนองหิน) อ.หนองหิน จ.เลย เลย
624 4210439 วัดบู่ทองศิลา อ.เชียงคาน จ.เลย เลย
625 4210495 วัดบ้านโป่งพัฒนาราม อ.เมืองเลย จ.เลย เลย
626 4210555 วัดสุธัมมิการาม อ.เมืองเลย จ.เลย เลย
627 4210563 วัดมัชฌิมาราม อ.เอราวัณ จ.เลย เลย
628 4210564 วัดดอยสุทธิธรรม อ.เมืองเลย จ.เลย เลย
629 4230002 สวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย เลย
630 4310003 วัดโนนพระแก้ว อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย อีสานบน
631 4310160 วัดภูกระแต อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย อีสานบน
632 4310202 วัดป่าราษฎร์อินแปลง อ.ปากคาด จ.หนองคาย อีสานบน
633 4310229 วัดสังฆธรรมาราม อ.พรเจริญ จ.หนองคาย อีสานบน
634 4310231 วัดอรัญญานี อ.พรเจริญ จ.หนองคาย อีสานบน
635 4310260 วัดวารีภิมุข อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อีสานบน
636 4310450 วัดวิเวกธรรมาราม อ.เซกา จ.หนองคาย อีสานบน
637 4310490 วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) วัดเจ้าคณะจังหวัด อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย อีสานบน
638 4310720 วัดป่าโนนสะอาด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อีสานบน
639 4310722 วัดพุทธอุทยาน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อีสานบน
640 4310856 วัดธรรมเจริญภูวนาราม อ.พรเจริญ จ.หนองคาย อีสานบน
641 4310857 วัดสระแก้ว อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย อีสานบน
642 4310858 วัดสำนักสงฆ์ป่าดอนแก้ว อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย อีสานบน
643 4310859 วัดศรีบุญญาติการาม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย อีสานบน
644 4310860 วัดป่าสุทธาวาส อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย อีสานบน
645 4310861 วัดโพธิ์รุกขาราม อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย อีสานบน
646 4320334 โรงเรียน เอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย อ.เซกา จ.หนองคาย อีสานบน
647 4320359 โรงเรียน บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี อ.เซกา จ.หนองคาย อีสานบน
648 4410138 วัดโพธารมณ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
649 4410242 วัดบรบือสราราม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
650 4410429 วัดกลางวาปี อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
651 4410544 วัดโพธิ์ศรีสว่าง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
652 4410579 วัดราษฎร์สังคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
653 4410615 วัดมหาชัย อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
654 4410651 วัดป่าสงเคราะห์คนชรา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
655 4410722 วัดบูรพาหนองบัว อ.แกดำ จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
656 4410803 วัดสังข์ทองวนาราม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
657 4410855 วัดศรีประดิษฐาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
658 4410855 วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
659 4410856 วัดป่าประชาอุทิศ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
660 4410857 วัดพยัคฆภูมิวนาราม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม อีสานกลาง
661 4510019 วัดไตรภูมิ. อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
662 4510116 วัดบ้านเขวาชี (ท่าวารีปทุมวนาราม) อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
663 4510252 วัดดงบ้านนา อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
664 4510325 วัดสระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
665 4510359 วัดท่าม่วง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
666 4510369 วัดดงเย็นมหาวิหาร อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
667 4510422 วัดท่าวารี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
668 4510473 วัดหนองเหล็ก อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
669 4510534 วัดกู่อารัมย์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
670 4510617 วัดสว่างโพธิ์ทอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
671 4510655 วัดหนองสิม อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
672 4510670 วัดถ้ำผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
673 4510887 วัดโพธิ์ศรีชัย อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
674 4510974 วัดแจ่มอารมณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
675 4511057 วัดเวฬุวัน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
676 4511061 วัดเหนือ(ร้อยเอ็ด) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
677 4511063 วัดบูรพา(บูรพาภิรมณ์) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
678 4511188 วัดสุวรรณาราม อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
679 4511238 วัดวารีกุฎาราม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
680 4511260 วัดบ้านโนนสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
681 4511303 วัดป่าศรีโพนทอง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
682 4511349 วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
683 4511350 วัดใหม่ทุ่งลำธาน อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
684 4511351 วัดจักรวาลภูมิพินิจ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
685 4511352 วัดดอนเกลือ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
686 4511353 วัดสว่างหนองแดง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
687 4511355 วัดหนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
688 4520132 โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด อีสานกลาง
689 4610001 วัดป่าโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
690 4610006 วัดชัยมงคล อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
691 4610076 วัดโนนไฮ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
692 4610089 วัดพร้าวศรีสำราญ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
693 4610106 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
694 4610115 วัดสว่างหงษ์ทอง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
695 4610193 วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
696 4610227 วัดกุดขอนแก่น อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
697 4610252 วัดนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
698 4610253 วัดสามัคคีธรรม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
699 4610280 วัดศรีสะอาดนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
700 4610282 วัดหนองหญ้าปล้อง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
701 4610332 วัดอร่ามมงคล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
702 4610339 วัดสว่างโนนทัน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
703 4610398 วัดสว่างเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
704 4610409 วัดรังษีชัชวาลย์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
705 4610455 วัดนาแก้วนิเวศน์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
706 4610516 วัดหนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
707 4610545 วัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
708 4610565 วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
709 4610583 วัดอโนมานที อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
710 4610649 วัดดงสว่างใน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
711 4610663 วัดสว่างอรุณ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
712 4610675 วัดศรีจันทร์โพธาราม อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
713 4610676 วัดโนนฉิมทัศน์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
714 4610677 วัดสว่างโพธิ์ชัย อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ อีสานกลาง
715 4710016 วัดกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร อีสานกลาง
716 4710040 วัดวังสวนกล้วย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อีสานกลาง
717 4710059 วัดศิริมงคล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อีสานกลาง
718 4710082 วัดบูรพา. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร อีสานกลาง
719 4710120 วัดโพนสูง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร อีสานกลาง
720 4710121 วัดวรแวดล้อม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อีสานกลาง
721 4710157 วัดเจริญศรี อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อีสานกลาง
722 4710193 วัดโพธิ์ศรี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อีสานกลาง
723 4710215 วัดสารีวาส อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อีสานกลาง
724 4710257 วัดป่าประชาพินิจ อ.พังโคน จ.สกลนคร อีสานกลาง
725 4710283 วัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร อีสานกลาง
726 4710308 วัดศรีสุมังค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร อีสานกลาง
727 4710342 วัดโนนอุดม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร อีสานกลาง
728 4710370 วัดรัฐภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร อีสานกลาง
729 4710548 วัดยางประชาสามัคคี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร อีสานกลาง
730 4710581 วัดศรีบุญเรือง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร อีสานกลาง
731 4710624 วัดโพธิ์ชัย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร อีสานกลาง
732 4710639 วัดทุ่งมนศิริพลเมือง อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร อีสานกลาง
733 4710670 วัดโคกสะอาด(อ.เต่างอย) อ.เต่างอย จ.สกลนคร อีสานกลาง
734 4710698 วัดประดู่ธรรมาวาส อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อีสานกลาง
735 4710730 วัดกุดไผท อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อีสานกลาง
736 4710828 วัดโคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อีสานกลาง
737 4710848 วัดป่าห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร อีสานกลาง
738 4710874 วัดโพนบก อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร อีสานกลาง
739 4710883 วัดเทพนิมิตร อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร อีสานกลาง
740 4710884 วัดโพนสว่างอุดมพร อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร อีสานกลาง
741 4710903 วัดท่าวารีราม อ.ภูพาน จ.สกลนคร อีสานกลาง
742 4710905 วัดเขื่องสามัคคี อ.พังโคน จ.สกลนคร อีสานกลาง
743 4710906 วัดนิคมพัฒนาราม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร อีสานกลาง
744 4710910 วัดป่านาคาราม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อีสานกลาง
745 4710913 วัดโพธิ์ทอง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อีสานกลาง
746 4730002 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อีสานกลาง
747 4810026 วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อีสานกลาง
748 4810095 วัดราษฎร์สามัคคี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อีสานกลาง
749 4810126 วัดโสภณธรรมาราม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อีสานกลาง
750 4810159 วัดศรีบุญเรือง อ.นาทม จ.นครพนม อีสานกลาง
751 4810197 วัดสิริมงคล อ.นาหว้า จ.นครพนม อีสานกลาง
752 4810212 วัดอรุณวนาราม อ.นาหว้า จ.นครพนม อีสานกลาง
753 4810263 วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม อีสานกลาง
754 4810334 วัดโพธิ์ศรี(บ้านแพง) อ.บ้านแพง จ.นครพนม อีสานกลาง
755 4810424 วัดดาราราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม อีสานกลาง
756 4810546 วัดเวินพระบาทภูกระแต อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม อีสานกลาง
757 4810638 วัดบ่อสะอาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม อีสานกลาง
758 4810650 วัดบูรพาราม อ.เรณูนคร จ.นครพนม อีสานกลาง
759 4810703 วัดประชาสามัคคี อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม อีสานกลาง
760 4810708 วัดห้วยไหล่ (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ปลาปาก จ.นครพนม อีสานกลาง
761 4910118 วัดมุจจลินทร์ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
762 4910120 วัดสมดีนอก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
763 4910151 วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
764 4910202 วัดนิคมเกษตร อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
765 4910217 วัดบรรพตมโนรมย์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
766 4910259 วัดไชยวาส อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
767 4910323 วัดป่าสามัคคีธรรม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อีสานกลาง
768 5010013 วัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
769 5010026 วัดแท่นคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
770 5010027 วัดข่วงเปาใต้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
771 5010101 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
772 5010164 วัดบ้านน้อย อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เหนือบน
773 5010175 วัดเวียงไชยปราการ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
774 5010186 วัดโพธิ์ทอง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
775 5010188 วัดนันทาราม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
776 5010206 วัดพระบาทอุดม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
777 5010226 วัดเหมืองแร่(ปางควาย) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
778 5010246 วัดสหกรณ์แปลงสอง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เหนือบน
779 5010302 วัดแม่แพง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เหนือบน
780 5010318 วัดแม่ตุงติงธรรมามิการาม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
781 5010377 วัดร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
782 5010455 วัดสันป่าสัก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
783 5010474 วัดใหม่ชลประทาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
784 5010524 วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
785 5010560 วัดมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
786 5010626 วัดป่าเปอะ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เหนือบน
787 5010638 วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เหนือบน
788 5010644 วัดพรหมวนาราม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เหนือบน
789 5010674 วัดเวียงด้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
790 5010690 วัดประชาเกษม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
791 5010723 วัดพระเจ้าเหลื้อม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
792 5010730 วัดมงคลเกษม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
793 5010754 วัดทุ่งเจริญธรรม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
794 5010756 วัดจอมแจ้ง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
795 5010760 วัดดอกแดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
796 5010761 วัดสนแก้ววนาราม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
797 5010762 วัดแม่ลาย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
798 5010763 วัดแม่ลายเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
799 5010766 วัดกิ่วลม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
800 5010771 วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
801 5010773 วัดแม่สะนาม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
802 5010789 วัดอินทาราม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
803 5010798 วัดห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เหนือบน
804 5010833 วัดช่างทอง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เหนือบน
805 5010838 วัดหนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เหนือบน
806 5010842 วัดเชียงโฉม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เหนือบน
807 5010956 วัดแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
808 5010960 วัดห้วยไคร้ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
809 5010972 วัดสมเด็จดอยน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
810 5011043 วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
811 5011113 วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
812 5011141 วัดขุนแม่รวม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
813 5011149 วัดพร้าวหนุ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
814 5011156 วัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
815 5011161 วัดแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
816 5011174 วัดร่ำเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
817 5011176 วัดสันป่าสัก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
818 5011204 วัดปางม่วง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
819 5011214 วัดติยะสถาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
820 5011242 วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
821 5011251 วัดห้วยม่วง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เหนือบน
822 5011273 วัดป่าแดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เหนือบน
823 5011275 วัดตาลใต้ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
824 5011277 วัดกู่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
825 5011278 วัดป่าสารภี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
826 5011280 วัดมหาโพธิ์ศิริชุมเมือง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
827 5011281 วัดอารามป่ากล้วย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
828 5011282 วัดศรีโพธิ์งาม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เหนือบน
829 5011283 วัดดวงดีสลียางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
830 5011284 วัดตุงลอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
831 5030002 ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เหนือบน
832 5030003 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุนันทา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เหนือบน
833 5030004 ธุดงคสถานธรรมอุทยานแก้วกลางดอย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหนือบน
834 5030006 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมบ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เหนือบน
835 5030007 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมปิตุมาตุภูมิ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เหนือบน
836 5110036 วัดพระธาตุดอยห้างบาตร อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เหนือบน
837 5110060 วัดทุ่งม่าน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เหนือบน
838 5110075 วัดสันเจดีย์ริมปิง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เหนือบน
839 5110080 วัดดอยแดน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เหนือบน
840 5110091 วัดนครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
841 5110107 วัดร่องช้าง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
842 5110108 วัดหนองเกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
843 5110113 วัดหนองสมณะธาดา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
844 5110147 วัดพระนอนม่อนช้าง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
845 5110160 วัดดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
846 5110191 วัดบ้านกลาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เหนือบน
847 5110215 วัดแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน เหนือบน
848 5110245 วัดล้องเดื่อ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เหนือบน
849 5110284 วัดสันริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เหนือบน
850 5110300 วัดหัวฝาย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เหนือบน
851 5110309 วัดกอม่วง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เหนือบน
852 5110368 วัดเหล่าดู่ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เหนือบน
853 5110369 วัดวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เหนือบน
854 5110370 วัดทาผาตั้ง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เหนือบน
855 5110371 วัดพระธาตุดอยแต อ.แม่ทา จ.ลำพูน เหนือบน
856 5110390 วัดทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เหนือบน
857 5110391 วัดทาป่าสัก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เหนือบน
858 5110405 วัดหนองผลำ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เหนือบน
859 5110406 วัดดอยกาศ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เหนือบน
860 5110407 วัดปางกอตัน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
861 5110408 วัดอารามผาเงิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
862 5110409 วัดเหล่าพระเจ้าตาเขียว อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เหนือบน
863 5130003 ศูนย์ฝึกอบรมศีลธรรม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เหนือบน
864 5130004 ศูนย์บริษัทล้านนาลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เหนือบน
865 5210006 วัดบ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง เหนือบน
866 5210010 วัดบ้านดอนแก้ว อ.งาว จ.ลำปาง เหนือบน
867 5210014 วัดแม่กวัก อ.งาว จ.ลำปาง เหนือบน
868 5210017 วัดร่องเห็ดใหม่ อ.งาว จ.ลำปาง เหนือบน
869 5210021 วัดบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง เหนือบน
870 5210028 วัดเมืองมูล อ.งาว จ.ลำปาง เหนือบน
871 5210037 วัดปงคก อ.งาว จ.ลำปาง เหนือบน
872 5210043 วัดทุ่งฝูง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
873 5210045 วัดแม่ม่า อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
874 5210047 วัดทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
875 5210071 วัดเมืองตึงใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
876 5210075 วัดทุ่งเป้า อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
877 5210076 วัดบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
878 5210077 วัดป่าแขม อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
879 5210083 วัดบ้านกวาง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
880 5210087 วัดป่าสัก อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
881 5210100 วัดบ้านหล่าย อ.สบปราบ จ.ลำปาง เหนือบน
882 5210107 วัดบ้านจัว อ.สบปราบ จ.ลำปาง เหนือบน
883 5210116 วัดแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เหนือบน
884 5210151 วัดห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เหนือบน
885 5210184 วัดนาแก้วตะวันตก อ.เกาะคา จ.ลำปาง เหนือบน
886 5210230 วัดโป่งร้อน อ.เกาะคา จ.ลำปาง เหนือบน
887 5210283 วัดถ้ำสุขเกษม อ.เถิน จ.ลำปาง เหนือบน
888 5210307 วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เหนือบน
889 5210309 วัดบ้านขาม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เหนือบน
890 5210311 วัดสบปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เหนือบน
891 5210348 วัดพระแท่น อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เหนือบน
892 5210365 วัดห้วยหลอ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เหนือบน
893 5210389 วัดท่าขัว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เหนือบน
894 5210438 วัดหาดเชี่ยว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เหนือบน
895 5210456 วัดแม่กืย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เหนือบน
896 5210475 วัดต้นมื่น อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เหนือบน
897 5210522 วัดนางอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เหนือบน
898 5210531 วัดนาเอี้ยง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เหนือบน
899 5210559 วัดวัดกู่เต้าวนาราม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เหนือบน
900 5210565 วัดทุ่งทอง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เหนือบน
901 5210587 วัดน้ำโท้ง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เหนือบน
902 5210622 วัดสันฐาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เหนือบน
903 5210652 วัดผาปังกลาง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เหนือบน
904 5210691 วัดเมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เหนือบน
905 5210695 วัดค่ายวัง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เหนือบน
906 5210697 วัดใหม่วราราม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เหนือบน
907 5310002 วัดหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
908 5310073 วัดน้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
909 5310097 วัดส่องแดด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
910 5310112 วัดห้วยเหล่า อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
911 5310116 วัดโพธิ์ชัยศรี อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
912 5310180 วัดโพธิ์ชัย อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
913 5310212 วัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
914 5310240 วัดกลาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
915 5310250 วัดแนวคีรี อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
916 5330002 แก้วพฤกษา อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
917 5330003 วัดหาดสองแคว 2 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เหนือล่าง
918 5410002 วัดบุญภาค อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เหนือบน
919 5410006 วัดน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เหนือบน
920 5410016 วัดแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เหนือบน
921 5410028 วัดแม่ยางเปรี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เหนือบน
922 5410045 วัดปากจอก อ.ลอง จ.แพร่ เหนือบน
923 5410051 วัดดงลาน อ.ลอง จ.แพร่ เหนือบน
924 5410070 วัดไผ่ล้อม อ.ลอง จ.แพร่ เหนือบน
925 5410081 วัดต้าเหล่า อ.ลอง จ.แพร่ เหนือบน
926 5410088 วัดวังลึก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เหนือบน
927 5410095 วัดวังเบอะ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เหนือบน
928 5410099 วัดบุญเรือง (ศรีบุญเรือง) อ.วังชิ้น จ.แพร่ เหนือบน
929 5410125 วัดทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ เหนือบน
930 5410133 วัดลองลือบุญ อ.สอง จ.แพร่ เหนือบน
931 5410137 วัดดอนชัย อ.สอง จ.แพร่ เหนือบน
932 5410147 วัดหัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ เหนือบน
933 5410161 วัดดอนแท่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เหนือบน
934 5410199 วัดศรีดอก อ.สูงเม่น จ.แพร่ เหนือบน
935 5410206 วัดไชยามาตย์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เหนือบน
936 5410207 วัดแม่คำมี( รัตนปัญญา ) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เหนือบน
937 5410210 วัดรัตนสุนทร อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เหนือบน
938 5410218 วัดพงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เหนือบน
939 5410228 วัดอินทนิเวศน์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เหนือบน
940 5410237 วัดใหม่วงศ์วรรณ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เหนือบน
941 5410238 วัดบ่อแก้ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ เหนือบน
942 5410242 วัดป่าศรีถาวร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เหนือบน
943 5410282 วัดสองแคว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เหนือบน
944 5410286 วัดเวียงตั้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เหนือบน
945 5410320 วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เหนือบน
946 5410327 วัดปงท่าข้าม อ.สูงเม่น จ.แพร่ เหนือบน
947 5430002 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เหนือบน
948 5510006 วัดราษฎร์บำรุง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เหนือบน
949 5510034 วัดฝ่ายมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน เหนือบน
950 5510121 วัดหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เหนือบน
951 5510169 วัดหนาด อ.ปัว จ.น่าน เหนือบน
952 5510251 วัดรัชดา อ.เชียงกลาง จ.น่าน เหนือบน
953 5530002 ศูนย์หนองเจริญ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เหนือบน
954 5610089 วัดทุ่งต้นศรี อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เหนือบน
955 5610188 วัดสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา เหนือบน
956 5610242 วัดหย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เหนือบน
957 5610360 วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เหนือบน
958 5630002 มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เหนือบน
959 5710013 วัดต้านาล้อม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เหนือบน
960 5710032 วัดปงสนุก อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เหนือบน
961 5710047 วัดถ้ำผาจรุย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เหนือบน
962 5710081 วัดสบเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เหนือบน
963 5710089 วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย เหนือบน
964 5710197 วัดพระธาตุจอมแว่ อ.พาน จ.เชียงราย เหนือบน
965 5710269 วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย เหนือบน
966 5710289 วัดป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เหนือบน
967 5710322 วัดแม่คำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เหนือบน
968 5710332 วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ อ.เทิง จ.เชียงราย เหนือบน
969 5710389 วัดสันชุม อ.เทิง จ.เชียงราย เหนือบน
970 5710439 วัดลำเปิง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เหนือบน
971 5710445 วัดปางลาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เหนือบน
972 5710517 วัดปางสนุก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เหนือบน
973 5710588 วัดปางไคร้ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เหนือบน
974 5710605 วัดศรีสุพรรณ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เหนือบน
975 5710753 วัดศรีบุญเรือง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เหนือบน
976 5710799 วัดหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เหนือบน
977 5710887 วัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เหนือบน
978 5710896 วัดหินแตก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เหนือบน
979 5710897 วัดห้วยหลวงเหนือ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เหนือบน
980 5710898 วัดทุ่งดก อ.เชียงของ จ.เชียงราย เหนือบน
981 5810008 วัดม่วยต่อ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
982 5810024 วัดสบป่อง. อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
983 5810040 วัดหัวนา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
984 5810079 วัดในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
985 5810085 วัดหมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
986 5810103 วัดโวหารคุณ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
987 5810118 วัดอมราวาส อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
988 5810142 วัดสำนักสงฆ์เลโคะ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เหนือบน
989 6010002 วัดป่าเขาเขียว อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
990 6010008 วัดชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
991 6010030 วัดป่าพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
992 6010062 วัดไผ่นาเริง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
993 6010072 วัดถ้ำพรสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
994 6010127 วัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
995 6010226 วัดสายลำโพงใต้ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
996 6010266 วัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
997 6010284 วัดคลองธรรม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
998 6010311 วัดสระเศรษฐี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
999 6010462 วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1000 6010497 วัดหาดเสลา อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1001 6010508 วัดพรหมจริยาวาส(นครสวรรค์) อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1002 6010603 วัดประดู่งาม-สระสวัสดิ์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1003 6010629 วัดโกรกพระใต้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1004 6010653 วัดวังกรด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1005 6010671 วัดโป่งยอ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1006 6010672 วัดแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1007 6010673 วัดบ้านใหม่ศรีนคร อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1008 6030002 ศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1009 6030003 ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เหนือล่าง
1010 6110014 วัดหนองหญ้าไทร อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1011 6110071 วัดเจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1012 6110111 วัดลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1013 6110127 วัดสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1014 6110146 วัดดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1015 6110176 วัดน้ำพุ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1016 6110199 วัดหัวเมือง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1017 6110216 วัดทุ่งสาลี อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1018 6110222 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1019 6120186 โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เหนือล่าง
1020 6210028 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1021 6210048 วัดสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1022 6210068 วัดมุจลินท์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1023 6210081 วัดเกาะหมู อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1024 6210127 วัดคลองน้ำไหลกลาง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1025 6210139 วัดมอสำราญ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1026 6210151 วัดถาวรวัฒนา(ใต้) อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1027 6210198 วัดไตรภูมิ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1028 6210217 วัดดงอีบุก อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1029 6210242 วัดประดู่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1030 6210291 วัดศรีโยธิน อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1031 6210313 วัดโขมงหัก อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1032 6210331 วัดอมฤต อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1033 6210379 วัดเทพนิมิตมงคล อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1034 6210385 วัดเริงกระพงคงคาราม อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เหนือล่าง
1035 6310001 วัดมงคลคีรีเขต อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เหนือล่าง
1036 6310007 วัดทุ่งยั้ง อ.บ้านตาก จ.ตาก เหนือล่าง
1037 6310022 วัดดอยเจดีย์ อ.บ้านตาก จ.ตาก เหนือล่าง
1038 6310043 วัดพบพระเหนือ อ.พบพระ จ.ตาก เหนือล่าง
1039 6310051 วัดนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เหนือล่าง
1040 6310055 วัดสบยม อ.วังเจ้า จ.ตาก เหนือล่าง
1041 6310081 สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์(ตาก) อ.อุ้มผาง จ.ตาก เหนือล่าง
1042 6310084 วัดอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เหนือล่าง
1043 6310089 วัดวังไคร้ อ.สามเงา จ.ตาก เหนือล่าง
1044 6310099 วัดสีตลาราม อ.เมืองตาก จ.ตาก เหนือล่าง
1045 6310105 วัดวังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก เหนือล่าง
1046 6310138 วัดแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จ.ตาก เหนือล่าง
1047 6310154 วัดมงคลนิมิตร อ.แม่สอด จ.ตาก เหนือล่าง
1048 6310200 วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก เหนือล่าง
1049 6310204 วัดวังพระยาจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก เหนือล่าง
1050 6310206 สำนักสงฆ์บ้านเปิ่งเคลิ่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เหนือล่าง
1051 6410001 วัดโบสถ์ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1052 6410060 วัดธรรมปัญญาราม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1053 6410086 วัดม่อนศรีสมบุรณาราม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1054 6410102 วัดลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1055 6410122 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1056 6410164 วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1057 6410180 วัดฉิมพลี อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1058 6410255 วัดสวรรคาราม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1059 6410278 วัดบ้านนา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เหนือล่าง
1060 6510011 วัดโพนไทรงาม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1061 6510056 วัดบ้านพร้าว. อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1062 6510097 วัดหลวง อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1063 6510143 วัดหนองพยอม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1064 6510211 วัดหัวเขาสมอคร้า อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1065 6510249 วัดมะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1066 6510390 วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1067 6510401 วัดศรีมงคล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1068 6510483 วัดสุดสวาสดิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1069 6510512 วัดหล่ม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1070 6510515 วัดกรมธรรม์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1071 6510549 วัดป่าธาราสวรรค์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1072 6510550 วัดดงข่อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1073 6530003 ธุดงคสถานพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เหนือล่าง
1074 6610061 วัดจันทรังสี อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เหนือล่าง
1075 6610111 วัดบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เหนือล่าง
1076 6610117 วัดสำนักขุนเณร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เหนือล่าง
1077 6610201 วัดหนองหญ้าปล้อง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เหนือล่าง
1078 6610218 วัดเขตมงคล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เหนือล่าง
1079 6610238 วัดไตรยางค์วนาราม อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เหนือล่าง
1080 6610261 วัดป่าพรหมวิหาร อ.สามง่าม จ.พิจิตร เหนือล่าง
1081 6610313 วัดยางคอยเกลือ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เหนือล่าง
1082 6610390 วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เหนือล่าง
1083 6610396 วัดเนินพยอม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เหนือล่าง
1084 6630002 ศูนย์กัลยาณมิตรพิจิตร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เหนือล่าง
1085 6710001 วัดพระพุทธบาทชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1086 6710011 วัดสว่างเนตร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1087 6710061 วัดโคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1088 6710071 วัดดาวนิมิต อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1089 6710081 วัดวิมุติตาราม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1090 6710099 วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม) อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1091 6710106 วัดสว่างสามัคคี อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1092 6710112 วัดยางงาม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1093 6710119 วัดใหม่สามัคคีธรรม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1094 6710125 วัดป่าเรไรทอง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1095 6710133 วัดโคกกรวด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1096 6710178 วัดวังขอน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1097 6710220 วัดศิริมงคล อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1098 6710254 วัดบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1099 6710296 วัดศรีจันทราราม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1100 6710341 วัดศรีธรรมา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1101 6710362 วัดขามเรียง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1102 6710369 วัดบุ่งยาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1103 6710442 วัดนิรมลวัฒนา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1104 6710457 วัดหินแก้ว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1105 6710461 วัดป่าคาสามัคคี อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1106 6710463 วัดนายาว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1107 6710469 วัดสังกิจจาราม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1108 6710495 วัดโพธิ์สว่าง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1109 6710575 วัดโนนสีทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1110 6710576 วัดเล่ากี่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1111 6710577 ป่าเวฬุวนาราม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1112 7010012 วัดนาสมอเขต 1 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1113 7010023 วัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1114 7010028 วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1115 7010073 วัดบางแพใต้ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ตะวันตก
1116 7010093 วัดทุ่งตาลับ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ตะวันตก
1117 7010101 วัดหนองเสือ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1118 7010135 วัดชมภูพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1119 7010140 วัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1120 7010144 วัดหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1121 7010307 วัดโพธิ์โดก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตะวันตก
1122 7010342 วัดท่าหลวงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตะวันตก
1123 7010345 วัดศรีมฤคทายวัน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตะวันตก
1124 7010393 วัดโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตะวันตก
1125 7010396 วัดเขาวงกตเจริญธรรม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1126 7030003 สำนักปฏิบัติธรรมว่องกุศลกิจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตะวันตก
1127 7030004 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตะวันตก
1128 7030005 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตะวันตก
1129 7110002 วัดยางเกาะ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1130 7110005 วัดเขาปู่คง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1131 7110091 วัดท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1132 7110098 วัดใหม่รางวาลย์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1133 7110126 วัดทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1134 7110170 วัดดอนคราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1135 7110188 วัดเขาวงจินดาราม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1136 7110201 วัดลำตะเพิน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1137 7110222 วัดพุทธบูชา อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1138 7110240 วัดห้วยเจริญธรรม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1139 7110265 วัดถ้ำเนรมิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1140 7110288 วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1141 7110313 วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1142 7110349 วัดห้วยยาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1143 7110352 วัดซ้องสาธุการ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1144 7110376 วัดบ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1145 7110393 วัดเขาเม็งอมรเมศร์ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1146 7110487 วัดสุวรรณคีรี (เขาปูน) อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1147 7110510 วัดวังโพธิการาม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1148 7110543 วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1149 7110556 สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1150 7110557 สำนักสงฆ์เขารักษ์ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1151 7130003 ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตะวันตก
1152 7210001 วัดจิกรากข่า อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1153 7210024 วัดสระด่าน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1154 7210036 วัดบรรหารแจ่มใส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1155 7210047 วัดวังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1156 7210066 วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
1157 7210144 วัดโพธาราม (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
1158 7210188 วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
1159 7210197 วัดสำเภาทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
1160 7210241 วัดหัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
1161 7210246 วัดท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
1162 7210249 วัดบ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
1163 7210267 วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
1164 7210286 วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1165 7210294 วัดหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1166 7210326 วัดทุ่งกระเจ็ด อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1167 7210340 วัดพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1168 7210347 วัดดอนหอคอย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1169 7210379 วัดท่าทอง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1170 7210421 วัดเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1171 7210428 วัดท่าเตียน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1172 7210459 วัดราษฎร์สามัคคี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1173 7210522 วัดสังฆจายเถร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1174 7210530 ดงปอ(กม.4) อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1175 7210531 วัดทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1176 7230003 บ้านสวนริมเขา อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ตะวันตก
1177 7310037 วัดปทุมทองสุทธาราม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม กลาง 1
1178 7310039 วัดหัวถนน (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม กลาง 1
1179 7310058 วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม กลาง 1
1180 7310103 วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม กลาง 1
1181 7310137 วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม กลาง 1
1182 7310206 วัดห้วยจระเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม กลาง 1
1183 7330002 พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม กลาง 1
1184 7410013 วัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ตะวันตก
1185 7410016 วัดรางตันนิลประดิษฐ์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ตะวันตก
1186 7410090 วัดป่าชัยรังสี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตะวันตก
1187 7510009 วัดตะโหนดราย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตะวันตก
1188 7510016 วัดสินวิเศษศรัทธาราม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตะวันตก
1189 7510028 วัดมณีสวรรค์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตะวันตก
1190 7510046 วัดเขายี่สาน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตะวันตก
1191 7510060 วัดราษฎร์บูรณะ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตะวันตก
1192 7510098 วัดช่องลม อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ตะวันตก
1193 7610005 วัดราษฎร์เจริญธรรม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1194 7610028 วัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1195 7610050 วัดหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1196 7610059 วัดตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1197 7610084 วัดช่อม่วง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1198 7610089 วัดดอนกอก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1199 7610096 วัดบางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1200 7610131 วัดหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1201 7610136 วัดทรงธรรม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1202 7610174 วัดถ้ำแก้ว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1203 7610243 วัดห้วยกวางจริง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1204 7610245 วัดร่วมใจพัฒนา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1205 7610256 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตะวันตก
1206 7710003 วัดวังยาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1207 7710018 วัดเฉลิมราษฎร์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1208 7710082 วัดเกาะยายฉิม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1209 7710086 วัดคอกอ้ายเผือก(วัดคอกช้างเผือก) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1210 7710124 วัดสิทธิสังฆาราม(หนองคาม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1211 7710127 วัดเขาน้อยปากน้ำ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1212 7710136 วัดเขาน้อยสี่แยก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1213 7710138 วัดธรรมรังสี(วัดนาวัลย์เปรียง) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1214 7710140 วัดเขาน้อยหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1215 7710144 วัดหนองพรานพุก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1216 7710190 วัดเกตุชยาราม อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1217 7710197 วัดน้ำโจน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1218 7710205 สำนักสงฆ์บรรพตมณี อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1219 7730003 ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก
1220 8010079 วัดเทพกุญชร อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1221 8010094 วัดก้างปลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1222 8010131 วัดประดิษฐาราม(ไสหร้า) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1223 8010192 วัดคงคาวดี อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1224 8010212 วัดพิศิษฎ์อรรถาราม อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1225 8010422 วัดศิลาชลเขต อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1226 8010471 วัดท่าลิพง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1227 8010524 วัดศรีทวี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ใต้ตอนบน
1228 8110012 วัดเพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ใต้ตอนบน
1229 8110017 วัดบางเงิน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ใต้ตอนบน
1230 8110034 วัดราษฎร์รังสรรค์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ใต้ตอนบน
1231 8110063 วัดในช่อง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ใต้ตอนบน
1232 8110065 วัดแก้วโกรวาราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ใต้ตอนบน
1233 8110077 วัดท่านุ่นราษฎร์พัฒนาราม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ใต้ตอนบน
1234 8110081 สำนักสงฆ์ทุ่งสาคร อ. จ.กระบี่ ใต้ตอนบน
1235 8210085 วัดมงคลสถิต อ.เมืองพังงา จ.พังงา ใต้ตอนบน
1236 8210086 สำนักสงฆ์เชี่ยวหลอด อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ใต้ตอนบน
1237 8210087 วัดผดุงธรรม อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ใต้ตอนบน
1238 8230002 บ้านธารน้ำใจ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ใต้ตอนบน
1239 8310005 วัดศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
1240 8310024 วัดสุวรรณคีรีเขต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
1241 8330002 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
1242 8410007 วัดดอนยา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1243 8410038 วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1244 8410051 วัดสองแพรก (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1245 8410057 วัดนางกำ (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1246 8410104 วัดพรุศรี อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1247 8410108 วัดกันตาราม อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1248 8410126 วัดควนท่าแร่ (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1249 8410225 วัดนาราเจริญสุข อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1250 8410286 วัดเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1251 8410314 วัดศรีเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1252 8410316 วัดในปราบ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1253 8410317 วัดสนถิ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1254 8430002 ศูนย์บริการผู้สูงอายุบ้านท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ใต้ตอนบน
1255 8510006 วัดสุวรรณคีรี อ.กระบุรี จ.ระนอง ใต้ตอนบน
1256 8510034 วัดสุวรรณคีรีวิหาร อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ใต้ตอนบน
1257 8510037 วัดช่องลม อ.ละอุ่น จ.ระนอง ใต้ตอนบน
1258 8610011 วัดชลธีพฤกษาราม อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ตะวันตก
1259 8610042 วัดมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตะวันตก
1260 8610044 วัดถ้ำทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตะวันตก
1261 8610063 วัดควนดอกไม้ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ตะวันตก
1262 8610071 วัดสวนสมบูรณ์ อ.ละแม จ.ชุมพร ตะวันตก
1263 8610103 วัดถ้ำห้วยกลาง อ.สวี จ.ชุมพร ตะวันตก
1264 8610105 วัดวาลุการาม อ.หลังสวน จ.ชุมพร ตะวันตก
1265 8610157 วัดถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ตะวันตก
1266 8610210 สำนักสงฆ์ปะติมะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ตะวันตก
1267 8620287 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ตะวันตก
1268 8630003 ธุดงคสถานชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ตะวันตก
1269 9010022 วัดปลักคล้า อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ใต้ล่าง
1270 9010028 วัดโพธิธรรมาราม อ.ควนเนียง จ.สงขลา ใต้ล่าง
1271 9010062 วัดบ้านไร่ อ.จะนะ จ.สงขลา ใต้ล่าง
1272 9010070 วัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ อ.นาทวี จ.สงขลา ใต้ล่าง
1273 9010120 วัดสิกขาราม อ.ระโนด จ.สงขลา ใต้ล่าง
1274 9010164 วัดทุ่งสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ใต้ล่าง
1275 9010190 วัดใหม่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ใต้ล่าง
1276 9010212 วัดท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ใต้ล่าง
1277 9010226 วัดสำนักสงฆ์ท่าช้าง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ใต้ล่าง
1278 9010233 วัดตำแย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ใต้ล่าง
1279 9010250 วัดห้วยคู อ.สะเดา จ.สงขลา ใต้ล่าง
1280 9010254 วัดสลักป่าใหม่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ใต้ล่าง
1281 9010347 วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใต้ล่าง
1282 9010363 วัดพิกุลบุญญาราม อ.เทพา จ.สงขลา ใต้ล่าง
1283 9010373 วัดชัยมงคล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ใต้ล่าง
1284 9010404 วัดคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ใต้ล่าง
1285 9010405 วัดป่าสัก อ.นาหม่อม จ.สงขลา ใต้ล่าง
1286 9030003 ศูนย์ปฎิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ใต้ล่าง
1287 9030004 ศูนย์การเรียนรู้ส่องแสง อ.สะเดา จ.สงขลา ใต้ล่าง
1288 9110020 วัดสำนักสงฆ์พรุต้นอ้อ อ.ท่าแพ จ.สตูล ใต้ล่าง
1289 9110024 วัดนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ใต้ล่าง
1290 9110025 วัดทุ่งนางแก้ว (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ละงู จ.สตูล ใต้ล่าง
1291 9110032 วัดท่าจีนพัฒนาราม อ.เมืองสตูล จ.สตูล ใต้ล่าง
1292 9110045 วัดสตูลสันตยาราม อ.เมืองสตูล จ.สตูล ใต้ล่าง
1293 9110046 วัดเกาะเนียง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ใต้ล่าง
1294 9210024 วัดไทรทอง อ.นาโยง จ.ตรัง ใต้ล่าง
1295 9210086 วัดลำภูรา (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ใต้ล่าง
1296 9210114 วัดนิโครธาราม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ใต้ล่าง
1297 9220001 โรงเรียน กันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง ใต้ล่าง
1298 9220282 โรงเรียน บางดีวิทยาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ใต้ล่าง
1299 9310035 วัดควนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ใต้ล่าง
1300 9310088 วัดพระเกิด อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ใต้ล่าง
1301 9310131 วัดถ้ำ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ใต้ล่าง
1302 9310188 วัดโคกคีรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ใต้ล่าง
1303 9310226 วัดเขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ใต้ล่าง
1304 9310230 วัดควนสามโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ใต้ล่าง
1305 9410033 วัดถัมภาวาส อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ใต้ล่าง
1306 9410073 วัดหน้าเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ใต้ล่าง
1307 9410082 วัดช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ใต้ล่าง
1308 9410083 วัดดิษฐาวาส (ซ้ำ-ห้ามใช้) อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ใต้ล่าง
1309 9510011 วัดเจริญธรรม อ.บันนังสตา จ.ยะลา ใต้ล่าง
1310 9510023 วัดพุทธมงคล อ.เบตง จ.ยะลา ใต้ล่าง
1311 9510037 วัดพุทธภูมิ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ใต้ล่าง
1312 9510046 วัดสำนักสงฆ์จันทรัตน์ อ.เบตง จ.ยะลา ใต้ล่าง
1313 9610005 วัดรัตนานุสรณ์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ใต้ล่าง
1314 9610052 วัดโกลกเทพวิมล อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ใต้ล่าง
1315 9610059 วัดประชาภิรมย์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ใต้ล่าง
1316 9610071 วัดสำนักสงฆ์ป่าไม้งาม อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ใต้ล่าง